Perbaikan Nilai Mahasiswa STIT Darul Fattah Bandar Lampung

A. Langkah-langkah perbaikan nilai:

 1. Mahasiswa membawa KHS yang didalamnya terdapat nilai yang ingin diperbaiki ke bagian keuangan.
 2. Mahasiswa menunjukkan bukti bayar SPP dan biaya Administrasi Perbaikan.
 3. Mendapatkan blangko perbaikan nilai.
 4. Menghadap ke dosen tim perbaikan nilai dengan membawa blangko untuk uji kompetensi mata kuliah terkait.
 5. Menyerahkan blangko perbaikan nilai yang sudah ditandatangani dosen tim perbaikan nilai ke bagian administrasi
 6. Mengecek kembali siakad, memastikan bahwa nilai sudah berubah.

B. Syarat Perbaikan nilai D dan E:

 1. Sudah membayar SPP sampai dengan semester yang ditempuh. 
 2. Persentasi kehadiran tidak kurang dari 75% atau minimal 12 pertemuan pada mata kuliah yang akan diperbaiki.
 3. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 45.000/SKS.

C.  Syarat Perbaikan nilai C:

 1. Sudah membayar SPP sampai dengan semester yang ditempuh.
 2. Persentasi kehadiran tidak kurang dari 85% atau minimal 14 pertemuan pada mata kuliah yang akan diperbaiki.
 3. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 45.000/SKS.

List Mahasiswa yang mengajukan perbaikan nilai

Waktu PengajuanProgram StudiNPMNama MahasiswaSemester Saat ini
07/07/2022 12:25:27PBA22011090Atikah Azzahra5
14/07/2022 11:10:09PBA21911141Sumayyah7
03/11/2022 10:00:15PBA22111050Ardhini fadiyah m 3
03/11/2022 10:07:01PBA22111071Sulhidayah3
03/11/2022 11:53:41PBA22111063Nofita Ramadani 3
03/11/2022 14:09:37PBA22111054Azizah Lailatul Fitriyah3
03/11/2022 14:24:54PBA22111055Dede Sayidatul Fitriya 3
03/11/2022 14:33:15PBA22111070Siti Mukaromah Semester 3
03/11/2022 14:43:38PBA22111066Rina septiani rahmat2
04/11/2022 21:13:33PBA22111052Aulia mufidahSemester 3
16/01/2023 11:40:19PAI22212028Ajunnanda adiyaksa Satu
16/01/2023 13:01:40PAI22212048Yauman syauki2
16/01/2023 13:12:01PAI22212048Yauman syauki2
16/01/2023 21:14:26PBA22211143AHMAD SARIYADISemester satu
16/01/2023 21:34:15PAI22212034Fathurahman abdul aziz 1
02/02/2023 10:02:16PBA22111067Sahnaz Nadia Agustine Semester 4
04/02/2023 12:40:29PBA22011026Dewa Pamungkas6
04/02/2023 13:33:20PBA22011021Basarudin5
05/02/2023 14:33:23PBA22011053Muhammad Ihsan Syakir5
06/02/2023 11:36:42PBA21911015Bagas MansyurSemester 8
12/02/2023 10:26:39PBA22011098Cintia6
02/03/2023 10:40:56PBA21911144Tazkia tunnafsi Semester 8
02/03/2023 10:47:11PBA21911132Rosiana8
02/03/2023 11:01:42PBA21911038M. Abdurrosyid AlfurqonSemester 8
02/03/2023 12:43:48PBA21911075Dina Ahyana Semester 8
02/03/2023 16:32:17PBA21911127Rahyu Jannika Semester 8
03/03/2023 9:31:31PBA21911055Sugiat Semester 8
08/03/2023 21:24:05PBA21911123Nurul Fitriana8
09/03/2023 11:37:40PBA21911030Kiki Irawan 8
09/03/2023 21:05:46PBA21911146Viyki Zahida Semester 8
09/03/2023 22:17:37PBA21911107Masrifah8
11/03/2023 20:55:49PBA21911128Rena Aprianty Nasution 8
27/03/2023 15:59:37PBA21911070Astrie Zahrotul AthirohSem 8
27/03/2023 16:14:00PBA21911100Leni Kurnia8
04/04/2023 7:37:05PBA21911107MasrifahSemester 8
05/04/2023 14:20:54PBA21911032Lutfi Aziz6
07/04/2023 21:58:02PBA21911045Muhammad Nur Fadli8
14/04/2023 17:42:14PBA21911132Rosiana8
03/06/2023 11:45:19PBA22011167Thasya Kyoko Amanda Putri6
08/06/2023 18:02:20PBA21911061Aisyah8
11/07/2023 10:16:19PBA21911111Muslimatun HasanahSemester 8
23/07/2023 12:28:13PBA21911084Feby dwi pratiwi8
23/07/2023 12:46:56PBA21911053RIZAL KHANIF AL ANSHORISemester 8
07/08/2023 20:38:13PBA22211103Raihan Faturrahman2
21711049Muthmainnah solihah
21911150Zainur Indah Lestari